วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

5 สมเด็จเจ้าฟ้าชาย

        สมเด็จเจ้าฟ้าชาย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ พระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรี นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกที่ประสูติในภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงสิ้นพระชนม์ในวันแรกประสูติจึงยังไม่ได้พระนามพระราชทาน  ทำให้พระองค์เจ้าทักษิณชาทรงเสียพระทัยมากจนสูญเสียพระจริต ไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ ทรงอยู่ในสภาพผู้ป่วยตลอดพระชนม์ชีพ

        ประสูติ       : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415
        สวรรคต     : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415
        พระชนมายุ : ไม่ถึง 1 วัน
ราชตระกูลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น